หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียนอนุบาลปรานี
   การบริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
     โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
     ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
   อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
   แผนยุทธศาสตร์
   หลักสูตรและการสอน
   ติดต่อเรา
   ข่าวสาร
   เรื่องน่ารู้
   เกียรติภูมิ อนุบาลปรานี
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 32
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 602,796
25 กุมภาพันธ์ 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29     
             
 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามแนวอนุบาลปรานี
 
         หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมจากทฤษฎีผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 8 ด้าน ได้แก่
ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)
ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)
       จนสามารถนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบ “Project Approach” ซึ่งเป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn)
        ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิต และยังสอนวิธีการคิดรูปแบบต่าง ๆ (Learning to Think) ให้แก่เด็กพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน ทุกมิติ เหมาะสมตามวัย ประกอบกับยกระดับหลักสูตรให้เป็นสากลโดยเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ทั้งระบบ โดยแยกเป็น  Math Science Phonics Conversation and Chinese language กับครูชาวต่างชาติ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์ และมีคุณภาพ

Copyright 2012 www.anubanpranee.ac.th All Right Reserved
โรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานีเนอสเซอรี่
ที่ตั้ง : 993/32 อุดมสุข 41 ( ซอยอนุบาลปรานี ) ในซอยสุขุมวิท 103 กทม.10260
Location : 13.680166, 100.632380
เบอร์โทร : 02-393-4809, 02-035-6465 โทรสาร : 02-393-8697
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY