หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียนอนุบาลปรานี
   การบริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
     โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
     ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
   อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
   แผนยุทธศาสตร์
   หลักสูตรและการสอน
   ติดต่อเรา
   ข่าวสาร
   เรื่องน่ารู้
   เกียรติภูมิ อนุบาลปรานี
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 10
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 631,459
24 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 ประะวัติโรงเรียนอนุบาลปรานี

โรงเรียนอนุบาลปราณนี & ปรานีเนอสเซอรี
พันเอกแพทย์หญิงวีวรรณ  คำนวณกิจ
       สืบเนื่องจาก ท่านพันเอก(พิเศษ) แพทย์หญิง วีรวรรณ  คำนวณกิจ  ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในหลายประเทศ  และได้สังเกตการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง  ท่านจึงเริ่มมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทย จากนั้นท่านจึงเริ่มศึกษาดูงานระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยอย่างมุ่งมั่น และจริงจังทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
          ท่านพันเอก(พิเศษ) แพทย์หญิง วีรวรรณ  คำนวณกิจ  ร่วมกับ นายแพทย์อินทร  ทรายน้อย   แพทย์หญิงไพพรรณ  ทรายน้อย คณะแพทย์จากสำนักแพทย์เมตตา พระโขนง ได้เรียนเชิญนักวิชาการ และอดีตผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่างๆ  อาทิเช่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  ทิพย์ชัยเมธา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนละอออุทิศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)  ดร.สมนึก  โรจนพนัส อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มาร่วมกันก่อตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลปรานีขึ้น
 
            ปีพุทธศักราช 2528   โรงเรียนอนุบาลปรานี ได้รับการอนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2528  โดยท่านพันเอก(พิเศษ) แพทย์หญิง วีรวรรณ  คำนวณกิจ  เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งเป็น ผู้รับใบอนุญาต  ซึ่งได้เปิดรับนักเรียนชาย และหญิง  ประเภทไป-กลับ  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3  บนเนื้อที่  1  ไร่  33  ตารางวา
         ปีพุทธศักราช 2546   วันที่  4  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนอนุบาลปรานีได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับนางภัทรธิรา  คำนวณกิจ  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น  ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนมาโดยตลอด
          ปีพุทธศักราช 2549   วันที่  4  กรกฎาคม  2549   โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมมาตั้งอยู่ เลขที่  993/32  ซอยอุดมสุข 41  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  มีอาคารเรียน 2 อาคาร  บนเนื้อที่  216  ตารางวา  และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 7 ห้องเรียน ในการนี้ได้เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ภายใต้ชื่อ สถานรับเลี้ยงเด็กปรานีเนอสเซอรี  บนเนื้อที่  98 ตารางวา
 
       ปีพุทธศักราช 2560  โรงเรียนได้มีการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน เหมาะสมตามวัย ประกอบกับยกระดับหลักสูตรให้เป็นสากลโดยเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ทั้งระบบ โดยแยกเป็น  Math  Science  Phonics  Conversation and Chinese language กับครูชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทุกมิติ และความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์ มีคุณภาพ
          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลปรานี ดำเนินการบริหารจัดการโดย นางภัทรธิรา  คำนวณกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต 
ว่าที่ ร.ท.ธนภัทร  กุลวรภัทรธนิน เป็นผู้จัดการ  นางอำพรรณ รัตโนสถ เป็นผู้อำนวยการ และนายวันชัย  อมรนันท์  นายอาณิต  สมุทรเพรียว  เป็นที่
ปรึกษา


 
 

Copyright 2012 www.anubanpranee.ac.th All Right Reserved
โรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานีเนอสเซอรี่
ที่ตั้ง : 993/32 อุดมสุข 41 ( ซอยอนุบาลปรานี ) ในซอยสุขุมวิท 103 กทม.10260
Location : 13.680166, 100.632380
เบอร์โทร : 02-393-4809, 02-035-6465 โทรสาร : 02-393-8697
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY