หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียนอนุบาลปรานี
   การบริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
     โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
     ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปรานี
   อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
   แผนยุทธศาสตร์
   หลักสูตรและการสอน
   ติดต่อเรา
   ข่าวสาร
   เรื่องน่ารู้
   เกียรติภูมิ อนุบาลปรานี
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 62
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 573,361
6 ธันวาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
  ข่าวอนุบาลปรานี
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561
[18 มีนาคม 2562 20:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3541 คน
โรงเรียนอนุบาลปรานีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนียบัตร นักเรียนอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 และ Pranee Kindergarten Graduation & Talent Showเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก โดยคุณภัทรธิรา คำนวณกิจ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิฑีเปิด และนายอาณิต สมุทรเพรียว ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลปรานีเป็นผู้มอบวุฒิบัตร ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจบการศึกษา 29 คน
https://drive.google.com/drive/folders/1LqZL_gGFlkHlR60udwu4ij6hmO_BhyQ8?usp=sharing

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวอนุบาลปรานี
- บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561 [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- หนังสือรุ่น อนุบาลปรานี 61 [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- หนังสือรุ่น อนุบาลปรานี 60 [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- ภาพถ่ายเดี๋ยวนักเรียนอนุบาล 3 [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- วิดีโอพิธีมอบประกาศนียบัตร อนุบาลปรานี [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- ภาพพิธีรับประกาศนียบัตร อ.3 [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- ภาพครอบครัวอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560 [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- ขอแสดงความยินดีกับ ด,ช,กวิน แซ่ตั้ง [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- วันเด็กแห่งชาติ​ 2561 [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
- อนุบาลปรานีปรับสิ่งแวดล้อมให้สดใส [18 มีนาคม 2562 20:02 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
travelmatche.com"> |

travelverde.com"> |

travelintergrity.com"> |

travelouter.com"> |

travelsustain.com"> |

travelNobel.com"> |

travelEastside.com"> |

travelhotrod.com"> |

shoppingorama.com"> |

shoppingdish.com"> |

shoppingecono.com"> |

shoppingother.com"> |

shoppingcharte.com"> |

shoppingsugar.com"> |

shoppingstreaming.com"> |

shoppingredhot.com"> |

shoppingspicy.com"> |

shoppingcollect.com"> |

ชื่อ : johan   E-mail : biberjohan@gmail.com    วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 21:37 น.
IP : 39.52.2.27, 39.52.2.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
shoppingadaptive.com

shoppingbuller.com

shoppingcanal.com

shoppingcatcher.com

shoppingcrafter.com

shoppingcreativity.com

shoppingjewel.com

shoppingsearcher.com

shoppingsignature.com

shoppingvector.com

technologycharm.com

technologyclassy.com

technologyknight.com

technologyredhot.com

technologyrunners.com

technologysample.com

technologysession.com

technologyshadow.com

technologysprint.com

technologyturbo.com

legalecono.com

legalecho.com

legalpure.com

legalcounty.com

legalrally.com

legalblaster.com

legalrex.com

legalopplis.com

legalover.com

legalunder.com

healthremarkable.com

healthlowprice.com

healthnorthamerican.com

healthtopsecret.com

healthmystical.com

healthblod.com

healthrainforest.com

healthcupcake.com

healthyrally.com

healthyblaster.com

homesbattle.com

homescalculator.com

homescollector.com

homescolor.com

homesfeedback.com

homesmember.com

homesrequest.com

homesscapes.com

homesvisual.com

homeswinner.com

automotiveclassy.com

automotivecollections.com

automotivehands.com

automotivemember.com

automotiveminer.com

automotivenatural.com

automotiveother.com

automotiverequest.com

automotiverings.com

automotivestamp.com

businessamazing.com

businessbuller.com

businesscheapest.com

businesselectra.com

businesshandsome.com

businessmystical.com

businessomatic.com

businesspermanent.com

businesscellar.com

businesstopsecret.com

travelcaptive.com

travelconstruct.com

travelcreativity.com

traveldesigning.com

travelhandsome.com

travelnorthamerican.com

travelpermanent.com

travelremarkable.com

travelsurreal.com

traveltopsecret.com

petclassy.com

petmatche.com

petiron.com

petadaptive.com

petkayak.com

petarrow.com

petbuller.com

petsedona.com

petmuscle.com

petebony.com

educationcharte.com

educationcollections.com

educationcollector.com

educationcrawler.com

educationmarks.com

educationnumber.com

educationrequest.com

educationrings.com

educationscapes.com

educationstamp.com

ชื่อ : alicesmile   E-mail : alicesmile@gmail.com    วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 19:35 น.
IP : 39.52.8.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingadaptive.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingbuller.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingcanal.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingcatcher.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingcrafter.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingcreativity.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingjewel.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingsearcher.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingsignature.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fshoppingvector.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologycharm.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologyclassy.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologyknight.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologyredhot.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologyrunners.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologysample.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologysession.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologyshadow.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologysprint.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftechnologyturbo.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalecono.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalecho.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalpure.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalcounty.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalrally.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalblaster.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalrex.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalopplis.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalover.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Flegalunder.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthremarkable.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthlowprice.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthnorthamerican.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthtopsecret.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthmystical.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthblod.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthrainforest.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthcupcake.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthyrally.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhealthyblaster.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomesbattle.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomescalculator.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomescollector.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomescolor.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomesfeedback.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomesmember.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomesrequest.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomesscapes.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomesvisual.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fhomeswinner.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotiveclassy.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotivecollections.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotivehands.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotivemember.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotiveminer.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotivenatural.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotiveother.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotiverequest.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotiverings.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fautomotivestamp.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinessamazing.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinessbuller.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinesscheapest.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinesselectra.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinesshandsome.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinessmystical.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinessomatic.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinesspermanent.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinesscellar.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fbusinesstopsecret.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelcaptive.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelconstruct.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelcreativity.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftraveldesigning.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelhandsome.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelnorthamerican.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelpermanent.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelremarkable.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftravelsurreal.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Ftraveltopsecret.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetclassy.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetmatche.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetiron.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetadaptive.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetkayak.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetarrow.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetbuller.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetsedona.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetmuscle.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fpetebony.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationcharte.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationcollections.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationcollector.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationcrawler.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationmarks.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationnumber.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationrequest.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationrings.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationscapes.com

http://cse.google.co.ma/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Feducationstamp.com

ชื่อ : alicesmile   E-mail : alicesmile@gmail.com    วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 22:35 น.
IP : 39.52.23.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright 2012 www.anubanpranee.ac.th All Right Reserved
โรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานีเนอสเซอรี่
ที่ตั้ง : 993/32 อุดมสุข 41 ( ซอยอนุบาลปรานี ) ในซอยสุขุมวิท 103 กทม.10260
Location : 13.680166, 100.632380
เบอร์โทร : 02-393-4809, 02-035-6465 โทรสาร : 02-393-8697
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY